příprava zakázky

návrh / studie stavby

vypracování dokumentace pro územní řízení

vypracování dokumentace pro stavební povolení

vypracování dokumentace pro provedení stavby

vypracování dokumentace pro zadání stavby / tendrová dokumentace

spolupráce při výběru dodavatele

spolupráce při provádění stavby / výkon autorského a technického dozoru